GÓRNICTWO I MINERAŁY

Generatory tlenu wykorzystujące zmiennociśnieniową adsorpcję (PSA) są stosowane w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego w celu zapewnienia niezawodnego źródła tlenu o wysokiej czystości. Szeroka gama generatorów umożliwia zastosowanie ich w wielu gałęziach przemysłu. Przedstawiamy kompleksowy przegląd obszarów stosowania generatorów tlenu PSA w różnych gałęziach przemysłu.

1. Przemysł chemiczny:

Reakcje utleniania: W produkcji chemicznej niektóre reakcje wymagają tlenu jako środka utleniającego. Generatory tlenu PSA służą do dostarczania tlenu o wysokiej czystości do procesów utleniania, zapewniając precyzyjną kontrolę nad warunkami reakcji.

Osłona gazowa: Podczas przechowywania i transportu środków chemicznych zastosowanie gazów obojętnych, w tym tlenu, do osłony gazowej pomaga zapobiegać utlenianiu i degradacji wrażliwych substancji chemicznych. Generatory tlenu PSA dostarczą tlen wymagany do osłony gazowej.

2. Oczyszczanie wody i ścieków:

Natlenienie w procesach osadu czynnego: Oczyszczalnie ścieków wykorzystują tlen do wspomagania wzrostu mikroorganizmów tlenowych w procesach osadu czynnego. Generatory tlenu PSA dostarczają tlen do zbiorników napowietrzających, sprzyjając efektywnemu biologicznemu oczyszczaniu ścieków.

Ozonowanie: W uzdatnianiu wody ozon jest często stosowany do dezynfekcji wody i usuwania zanieczyszczeń. Generatory tlenu PSA mogą zapewnić tlen potrzebny do wytwarzania ozonu na miejscu, zmniejszając zależność od zewnętrznych źródeł dostaw tlenu.

Atmosfera kontrolowana: Stosowanie urządzeń PSA w pomieszczeniach z wymaganą kontrolowaną atmosferą, zapewnianą w celu zapobiegania zanieczyszczeniom podczas produkcji np. półprzewodników. Generatory tlenu PSA można stosować do dostarczania gazów obojętnych, w tym tlenu, dla utrzymania kontrolowanej atmosfery.

3. Górnictwo i hutnictwo:

Wytop metali: Tlen jest często stosowany w procesach wytopu metali, w tym do utleniania zanieczyszczeń i produkcji metali z rud. Generatory tlenu PSA wspomagają te procesy rafinacji, dostarczając tlen o wysokiej czystości.

Ługowanie złota: W wydobyciu złota tlen wykorzystuje się w procesie ługowania cyjankiem w celu ekstrakcji złota z rud. Generatory tlenu PSA umożliwią dostarczenie tlenu do tego procesu.

4. Monitoring środowiska:

Monitorowanie jakości powietrza: Generatory tlenu PSA można stosować, w celu uzyskania dokładnych pomiarów w stacjach kontrolowania składu powietrza. Jest to szczególnie istotne w badaniach związanych ze śledzeniem jakości powietrza i zanieczyszczeń.

Podsumowując, generatory tlenu PSA znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, wspierając krytyczne procesy, takie jak reakcje utleniania, uzdatnianie wody, produkcja szkła i ceramiki, produkcja elektroniki, półprzewodników, górnictwo, metalurgia i monitorowanie środowiska. Możliwość ich adaptacji do potrzeb i wydajność czynią je cennymi zasobami zapewniającymi kontrolowane oraz niezawodne źródło tlenu w wielu gałęziach przemysłu.