PRZEMYSŁ METALICZNY

Generatory tlenu wykorzystujące zmiennociśnieniową adsorpcję (PSA) mają liczne zastosowania w przemyśle metalowym, biorąc udział procesach spalania, cięcia i spawania. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przegląd obszarów zastosowań generatorów tlenu PSA w przemyśle metalowym i metalurgicznym

1. Cięcie i spawanie metalu:

Cięcie tlenowe: Tlen jest kluczowym składnikiem procesów cięcia tlenowego, w których do topienia i usuwania metalu stosuje się płomień o wysokiej temperaturze. Generatory tlenu PSA stanowią niezawodne źródło niezbędnego gazu dostępne na miejscu.

Spawanie tlenowe: Spawanie tlenowe, znane również jako spawanie gazowe, polega na spalaniu acetylenu i tlenu w celu wytworzenia płomienia o wysokiej temperaturze. Generatory PSA dostarczają tlen niezbędny do tego procesu.

2. Produkcja stali:

Wielkie piece tlenowe (BOF): W procesie produkcji stali wielkie piece tlenowe służą do przekształcania stopionego żelaza w stal poprzez przedmuchiwanie tlenu przez stopiony metal. Generatory tlenu PSA dostarczą tlenu potrzebnego w procesie BOF, ułatwiając wydajną produkcję stali.

Wzbogacanie w tlen w elektrycznych piecach łukowych (EAF): W elektrycznych piecach łukowych, wzbogacanie w tlen, można zastosować w celu optymalizacji procesu spalania i zwiększenia wydajności topienia złomu dla wytopu stali. Generatory tlenu PSA stanowią opłacalne rozwiązanie w zakresie dostarczania tlenu w operacjach EAF.

3. Obróbka cieplna metalu:

Nawęglanie i hartowanie: Tlen jest często stosowany w procesach obróbki cieplnej metali, takich jak nawęglanie i hartowanie, gdzie niezbędna jest precyzyjna kontrola atmosfery. Generatory tlenu PSA przyczyniają się do tworzenia kontrolowanego środowiska wymaganego przy obróbce cieplnej.

4. Produkcja proszku metalicznego:

Proces atomizacji: Przy produkcji proszków metali, takich jak proszki żelaza lub aluminium, można zastosować generatory PSA w celu dostarczenia tlenu do procesu atomizacji. Proces ten polega na przekształceniu stopionego metalu w małe kropelki, które scalają się w drobny proszek.

5. Obróbka powierzchni metalowych:

Czyszczenie płomieniowe: Tlen stosuje się w procesach czyszczenia płomieniowego w celu usunięcia tlenków, kamienia i zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Generatory tlenu PSA dostarczają tlen potrzebny do kontrolowanego płomienia stosowanego w tej metodzie obróbki powierzchni.

Natryskiwanie termiczne: W zastosowaniu natryskiwania termicznego często wymagany jest tlen do wspomagania spalania w procesach takich jak natryskiwanie płomieniowe lub natryskiwanie plazmowe. Generatory tlenu PSA przyczyniają się do niezawodnego i ciągłego dostarczania tlenu w tych zadaniach.

6. Wyżarzanie metali:

Wytop żeliwa: W piecach żeliwiakach, stosowanych do topienia metalu w odlewniach, wzbogacanie w tlen może usprawnić proces spalania i poprawić wydajność. Generatory tlenu PSA stanowią wygodne i ekonomiczne rozwiązanie wspomagające wytop żelaza.

Podsumowując, generatory tlenu PSA odgrywają kluczową rolę w różnych procesach w przemyśle metalowym i metalurgicznym, umożliwiając: cięcie metali, spawanie, produkcję stali, obróbkę cieplną, produkcję proszków, obróbkę powierzchni, wyżarzanie i produkcję odlewniczą. Zastosowanie, proponowanych przez nas, urządzeń zwiększa wydajność procesu, zmniejsza koszty i zapewnia dostępne na miejscu, niezawodne źródło tlenu o wysokiej czystości.