Generatory tlenu z absorpcją zmiennociśnieniową (PSA) mają różnorodne zastosowania, jednym z nich jest wykorzystywanie w produkcji oraz obróbce szkła i neonów. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przegląd użycia generatorów tlenu PSA w tych dziedzinach:

1. Produkcja szkła:

Spalanie wzbogacane tlenem: Produkcja szkła obejmuje procesy wysokotemperaturowe, takie jak topienie i formowanie. W celu uzyskania wyższej temperatury i większej wydajności, w piecach szklarskich stosuje się spalanie wzbogacane tlenem, w którym zamiast powietrza używa się tlen.  Generatory tlenu PSA doskonale nadają się do tego zadania, stanowiąc niezawodne źródło tlenu o wysokiej czystości.

Dmuchanie szkła: W artystycznym i specjalistycznym dmuchaniu szkła kluczowa jest precyzyjna kontrola temperatury płomienia. Generatory tlenu PSA zapewniają stały i sterowalny dopływ tlenu, przyczyniając się do wysokiej jakości i precyzji procesów dmuchania szkła.

Cięcie i spawanie szkła: Tlen jest stosowany w procesach cięcia i spawania w przemyśle szklarskim. Generatory tlenu PSA stanowią opłacalne rozwiązanie łatwej i stałej dostępności potrzebnego tlenu w miejscu produkcji.

Wzbogacanie tlenem w procesie wyżarzania: Wyżarzanie jest jednym z istotnych procesów w produkcji szkła. Jego celem jest zmniejszenie naprężeń wewnętrznych. Wzbogacanie w tlen podczas wyżarzania zwiększa wydajność procesu.  Generatory tlenu PSA doskonale sprawdzą się w tej roli.

2. Produkcja neonów:

Gięcie i wypełnianie rur szklanych: Neony powstają poprzez gięcie szklanych rurek i wypełnianie ich gazami szlachetnymi, takimi jak neon lub argon. Generatory tlenu PSA wspomagają proces produkcyjny, dostarczają tlen do kontrolowanego spalania podczas gięcia i wypełniania rur szklanych.

Produkcja gazu neonowego: Gaz neonowy stosowany w neonach jest często wytwarzany w procesie polegającym na oczyszczaniu neonu z mieszaniny gazów. Generatory tlenu PSA mogą wspomagać proces oczyszczania, dostarczając tlen niezbędny do separacji gazów.

Płomień tlenowo-wodorowy do powlekania szkła: W niektórych procesach produkcji neonów do powlekania szklanych rurek stosuje się płomień tlenowo-wodorowy. Generatory tlenu PSA mogą zapewnić ciągłe i niezawodne dostawy tlenu.

3. Ogólne zastosowania:

Polerowanie płomieniowe: Zarówno w produkcji szkła, jak i neonów, polerowanie płomieniowe jest powszechną techniką stosowaną do wygładzania i wykańczania powierzchni szklanych. Generatory tlenu PSA dostarczą tlenu wymaganego do polerowania płomieniowego, przyczyniając się do podniesienia jakości gotowych produktów.

Cięcie i spawanie: Poza cięciem i spawaniem szkła, tlen jest również stosowany w procesach cięcia i spawania metali. Generatory tlenu PSA mogą wspierać te procesy.

Podsumowując, generatory tlenu PSA mogą odegrać ważną rolę w produkcji szkła i neonów, zapewniając ciągłe, lokalne źródło tlenu o wysokiej czystości. Ich zastosowanie sięga od wspierania procesów wysokotemperaturowych w produkcji szkła, po różne techniki stosowane w produkcji neonów. Wykorzystanie generatorów tlenu PSA w tych gałęziach przemysłu przyczynia się do zwiększenia wydajności oraz opłacalności, daje też możliwość kontroli nad krytycznymi procesami produkcyjnymi.