Wyjaśnienia (brak elementów tekstów prawnych)

Warunki i informacje dla klientów:

Włączenie warunków handlowych: Twój klient musi mieć możliwość zapoznania się z warunkami przed złożeniem zamówienia, np. przed złożeniem zamówienia. B. dostępne z dowolnej strony linki o nazwie „Warunki”. Klient musi mieć możliwość odzyskania warunków handlowych po zawarciu umowy i przechowywania ich w możliwej do odtworzenia formie. W przypadku wszystkich sklepów internetowych Klient musi otrzymać regulamin najpóźniej do momentu dostarczenia towaru w formie tekstowej. Można tego dokonać e-mailem lub w formie listu motywacyjnego dołączonego do przesyłki.
–Ważne: Należy pamiętać, że różne przepisy przewidują dodatkowe wymagania dotyczące informacji, które nie są zawarte w zasadach i warunkach. Obowiązki te obejmują w szczególności
-szczegółowy opis artykułu,

 • wycenę (również kosztów dostawy),
 • wzmianka o ewentualnych podatkach i kosztach, które nie są przez Ciebie opłacane lub pobierane przez Ciebie,
  -Szczegóły dotyczące możliwości płatności (np. za pośrednictwem PayPal, polecenie zapłaty, faktura itp.) i warunków dostawy (np. dłuższy czas dostawy),
  -wskazanie ewentualnych podwyższonych kosztów połączeń telefonicznych (np. numery 0190),
  -wskazanie ważności ofert terminowych,
  Wymagania dotyczące etykietowania produktów.
 • Szablon rozstrzygania sporów online (platforma systemu operacyjnego)

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem ODR (rozporządzenie w sprawie pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich) przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży konsumentom od 9 stycznia 2016 r. będą mieli w swoich sklepach internetowych link do platformy internetowego rozstrzygania sporów (platformy OS).
WAŻNE: Nie należy umieszczać linku do platformy pod stopką ani regulaminem, gdyż może to zostać uznane za „ukryte”.
Oto nasza sugestia:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów związanych z zamówieniami online, w pierwszej kolejności na drodze pozasądowej. Platformę Rozstrzygania Sporów znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Nasz adres e-mail do składania skarg konsumenckich to: info@berg-gasetech.de

Uwaga: JanoFair oferuje własne, bezpłatne pośrednictwo online dla klientów hostingowych. Jeśli korzystasz z janoFair, nadal musisz połączyć się z platformą systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.janofair.de

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Od 13 czerwca 2014 r. konsumentowi należy przesłać także wzór formularza odstąpienia od umowy. Klient nie musi korzystać z tego formularza. Odstąpić od umowy może także drogą e-mailową, listowną, a teraz nawet telefonicznie. Odstąpienie od umowy musi zostać wyraźnie zgłoszone, tzn. bez komentarza zwrot towaru nie wystarczy. Wzór formularza odstąpienia od umowy należy także wyświetlić konsumentowi przed złożeniem zamówienia, np. podczas składania zamówienia. Na przykład pod linkiem „Przykładowy formularz odstąpienia od umowy”.

Uwagi formalne: Wzór opiera się na wymaganiach prawnych. Zgodnie z wolą ustawodawcy, Klient powinien otrzymać od Ciebie zaadresowany wcześniej formularz odstąpienia od umowy. Uwaga w formie „(*) skreślić” ma na celu umożliwienie konsumentowi usunięcia nieprawidłowości. Oprócz adresu przedsiębiorca nie powinien rejestrować ani wypełniać niczego w formularzu, w przeciwnym razie – prawdopodobnie – ponownie grozi niebezpieczeństwo upomnienia.